El projecte planteja una situació de l’habitatge que aprofita al màxim les possibilitats que ofereix la normativa municipal de la Seu d’Urgell: l’ubica en sentit perpendicular al vial, deixant l’accés de tres metres a la façana oest. D’aquesta manera, l’habitatge s’organitza al llarg de la parcel.la i deixa mig terreny sense ocupar a la façana est, on es propasa un jardí delimitat per la façana principal. Els materials i colors emprats formen part d’una estratègia general de plans de fusta tractats de diferents maneres. Són plans que envaeixen la casa i es combinen amb el volum general estucat. Els elements de tancament s’integren en un concepte general en què tot el que es mou o pot oferir diferents posicions, és lleuger (d’alumini anoditzat plata mate); més que definir plans, façanes o parets de la casa, definiesen moviments o maneres d’utilizar l’habitatge.

 

Emplaçament.

La Seu d’Urgell

Arquitectes. 

Marc Paré, Nestor Piriz, Ricard Paré, Carles Pubi

Superfície Total.

243 m2

Projecte.

1995

Execució.

1996

Fotografies.

Lezcano

novembre 14, 2017